Kirja-arvostelun ohjeistus

Kuten kaikista Lumoojassa julkaistavista teksteistä, kirja-arvosteluista on sovittava etukäteen lehden päätoimittajan kanssa.

Jos haluat ajankohtaista tietoa tulevista numeroista ja niissä arvosteltavista teoksista, voit liittyä Lumoojan avustajaksi.

Kirja-arvostelun ohjeistus

Lumoojassa julkaistaan kirja-arvosteluja kotimaisista teoksista. Kuten kaikista Lumoojassa julkaistavista teksteistä, kirja-arvosteluista on sovittava etukäteen lehden päätoimittajien kanssa.

Jos haluat ajankohtaista tietoa tulevista numeroista ja niissä arvosteltavista teoksista, voit liittyä Lumoojan avustajaksi. Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimitus[at]lumooja.fi. Jos sinulla on mielessä jokin tietty teos, jonka haluaisit arvostella, voit tarjota ideaasi samaan osoitteeseen.

Arvostelukappaleet

Arvostelija tilaa omatoimisesti kustantajalta arvostelukappaleen. Kustantamoiden sivuilta löytyy lehdistökappaleita hoitava yhteyshenkilö, jonka puoleen voi kääntyä. Nykyään monilla kustantamoilla on sivuillaan lomake, joka täytetään arvostelukappaleen saamiseksi.

Huom! Lumoojan nimissä ei saa tilata sellaista arvostelukappaletta, josta ei ole sovittu toimituksen kanssa.

Kirja-arvostelun kirjoittaminen

Ennen kuin kirjoitat arvion, ole hyvä ja lue alla olevat ohjeet. Tutustu myös Lumoojan yleisiin kirjoitusohjeisiin.

Pituus ja muotoilu

Kirja-arvion ohjepituus on noin 3 800 merkkiä välilyönteineen, ellei päätoimittajien kanssa ole erikseen sovittu muuta. Pidä huoli, että pysyt merkkimäärässä, sillä kritiikin pitää mahtua lehdessä sille varattuun tilaan.

Jokaisen kirja-arvostelun alussa on otsikko, jonka alla olevalle riville laitetaan kirjailijan nimi, teoksen nimi (suluissa mahdollinen suomentaja ja/tai toimittaja), kustantaja ja julkaisuvuosi. Arvion kirjoittajan nimi sijoitetaan kirjan tietojen alle omalle rivilleen. Tiedostot nimetään: Kritiikki_Teoksen nimi_Arvostelun kirjoittaja. (Esimerkiksi: Kritiikki_Seitsemän veljestä_Maija Virtanen).

Lukeminen

Kirja-arvostelun aiheena on kaunokirjallinen teos. Ensimmäinen askel kirja-arvostelun tekemisessä on lukea teos huolellisesti, tarvittaessa useampaan kertaan. Ennen kirjoittamista mieti, mikä teoksessa on olennaista tai yllättävää. Mikä kiinnitti huomiosi tai oli erityisen mielenkiintoista? Kirjoittaminen kannattaa aloittaa siitä.

Joskus teos voi herättää voimakkaita tunteita. Omat tunteet ja lukukokemus on hyvä tunnistaa, ja niitä voi käyttää hyväkseen kirjoittamisessa. Ennen tekstin palauttamista tarkista kuitenkin, että olet perustellut kaikki väitteesi kunnolla ja että tekstisi pysyy aiheessa eli käsiteltävässä teoksessa.

Sisältö ja rakenne

Kirja-arvostelun perusosina pidetään kuvailua, analyysia ja arvottamista. Pidä huoli tasapainosta. Kirja-arvostelu ei ole pelkkä selostus kirjan juonesta, mutta ei myöskään pelkkä mielipideteksti. Hyvässä kritiikissä kerrotaan lyhyesti teoksen sisältö, analysoidaan sitä ja esitetään mahdollinen arvio siitä. Kuvailun, tulkinnan ja arvottamisen ei tarvitse seurata toisiaan erillisinä blokkeina, vaan parhaissa kritiikeissä ne limittyvät toisiinsa.

Teoksen kuvailu

Lumoojaan tarjotut kritiikit alkavat usein pitkällä juonikuvauksella. Tarinan selittäminen on usein tarpeen, jotta kritiikin lukija saa kiinni siitä, minkälaisesta teoksesta on kyse. Muista, että teos on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä juoni tai tarina. Kiinnitä huomiota esimerkiksi kieleen ja rakenteeseen. Kuvaile teoksen sisältö mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi, jotta tilaa jää myös analyysille. Juoniselostuksen ei tarvitse myöskään välttämättä olla aina kritiikin alussa, vaan sitä voi ripotella vähitellen oman analyysin lomaan.

Teoksen analysointi

Analyysissä kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi teoksen kieleen, teemoihin, rakenteeseen ja henkilöhahmoihin. Samassa kritiikissä ei mahdu analysoimaan kaikkea. Mieti, mikä on arvostelemasi teoksen kannalta olennaista, ja keskity siihen. Yritä päästä analyysissa mahdollisimman syvälle. Jos teoksen tunnelma on etäinen, mieti miksi ja mitä sillä halutaan sanoa. Onko se tarkoituksellista vai tahatonta? Eri osat ovat lähes aina myös yhteydessä toisiinsa. Teoksen kieli kertoo sen maailmankuvasta ja liittyy näin teemoihin.

Teoksen arvottaminen

Arvottaminen kuuluu kritiikkiin, mutta kritiikki ei ole pelkkää teosten suosittelua tai lyttäämistä. Aina teoksesta ei ole mahdollista sanoa jyrkkää mielipidettä. Kritiikki voi olla myös pohdiskeleva, ja siinä voi tuoda esiin saman teoksen eri puolia. On esimerkiksi mahdollista, että teos on kauniisti kirjoitettu mutta sisällöltään kliseinen.

Arvottamista ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Jos teoksessa on jokin selvä ongelma tai jokin siinä on erityisen onnistunutta, asia kannattaa sanoa suoraan sen sijaan, että jää kiertelemään asian ympärille.

Muista myös, että kriittisyys ei tarkoita ilkeilyä. Pidä huoli siitä, että pysyt asiallisena ja että kritisoit aina tekstiä, et esimerkiksi kirjailijaa henkilönä. Kun kritisoit, mieti myös, kehen kritiikkisi kohdistuu. Jos tekstissä on paljon kirjoitusvirheitä, syy ei välttämättä ole kirjailijan, vaan teos on luultavasti oikoluettu huonosti kustantamossa. Jos teos on saanut enemmän huomiota kuin ansaitsisi, syy on harvoin kirjailijan, vaan median, joka on nostanut teoksen esiin.

Konteksti

Tärkeä osa kirja-arvostelua on teoksen sijoittaminen kontekstiin. Kriitikko eroaa tavallisesta lukijasta siinä, että hän osaa sijoittaa yksittäisen teoksen osaksi kirjallisuushistoriaa, laajempia filosofisia kysymyksiä ja yleistä kirjallisuuskeskustelua. Sinun ei tarvitse tietää kaikkea valmiiksi. Tee taustatyötä ja ota selvää, miten arvioitava teos suhteutuu esimerkiksi saman kirjailijan muihin teoksiin, saman genren muihin edustajiin tai toisiin samaa aihetta käsitelleisiin teoksiin. Uudistaako teos lajiaan? Tuoko se uuden näkökulman tietyn aiheen käsittelyyn? Onko se osa laajempaa ilmiötä, esimerkiksi esseiden uutta suosiota? Konteksti vaikuttaa myös analyysiin ja arviointiin. Esikoisteokselta ei voi vaatia samaa kuin Finlandia-ehdokkaalta.

Lue myös, mitä arvostelemastasi teoksesta on kirjoitettu aiemmin. Jos pelkäät, että se vaikuttaa liikaa omaan tekstiisi, voit kirjoittaa ensimmäisen version arvostelustasi ja lukea muiden kritiikkejä sen jälkeen. Oma arvostelusi ei ole tyhjiössä, vaan osallistuu keskusteluun, joka on useimmiten alkanut jo aiemmin. Kritiikissä voi suoraan viitata esimerkiksi toiseen kritiikkiin, lehtiartikkeliin tai haastatteluun sekä jatkaa niiden aloittamaa keskustelua tai haastaa niissä esitettyjä näkemyksiä.

Näkökulma

Lumoojan kirja-arvostelut ovat lyhyitä. Usein sanottavaa olisi enemmän kuin mitä 3 800 merkkiin mahtuu. On parasta valita tietty näkökulma (esim. oivaltava kieli tai uudenlainen tapa kuvata Lapin sotaa) ja keskittyä erittelemään sitä tarkemmin. Jos yrittää sanoa kaikesta jotain, tekstistä tulee helposti hajanainen.

Argumentointi

Kritiikissä oma ääni ja lukukokemus saavat kuulua. Samaan aikaan kritiikki on kuitenkin journalismia, mikä tarkoittaa sitä, että väitteet on perusteltava ja faktat tarkistettava. Havainnollista tulkintojasi esimerkkien ja tarvittaessa suorien sitaattien avulla. Älä väitä arvostelemastasi teoksesta sellaista, mitä teoksessa ei ole. Muista myös tehdä selväksi, mikä on faktaa ja mikä omaa tulkintaasi. Minämuodon käyttäminen on sallittua ja jopa suositeltavaa, kun puhut omista tulkinnoistasi tai lukukokemuksistasi.

Sitaatit

Sitaatit teoksesta tukevat väitteitäsi ja näyttävät lukijalle, minkälaista teoksen kieli on. Käytä sitaatteja kuitenkin harkiten ja selitä, miksi ne ovat tekstissäsi. Yhteen kritiikkiin ei tarvitse laittaa enempää kuin yksi tai kaksi sitaattia. Jos sitaatteja on liikaa, tekstistä tulee helposti sekava ja oma ajatuksesi hukkuu.

Valta ja eettiset kysymykset

Kritiikkiin liittyy aina valtakysymyksiä. Lue kritiikin eettiset ohjeet Kritiikki näkyy! -hankkeen sivuilta.

Tunnista oma jääviytesi. Älä tarjoudu tekemään arvostelua esimerkiksi kaverisi kirjoittamasta teoksesta. Arvostelujen tulee olla puolueettomia.

Tunnista myös oma positiosi. Jos teet kritiikkiä esimerkiksi jotain vähemmistöä käsittelevästä teoksesta etkä itse kuulu ryhmään, ota se huomioon kirjoittaessasi. Tämä ei tarkoita, että et saisi kirjoittaa tietyistä teoksista. Oma asemansa on kuitenkin hyvä tiedostaa ja pitää huolta, että käyttää esimerkiksi oikeita sanoja.

Kieli ja tyyli

Vaikka kritiikki käsittelee toista teosta, se on myös itsenäinen teksti ja sen pitää toimia sellaisena. Muista, että tekstin lukija ei ole lukenut teosta, jota arvostelusi käsittelee. Kirjoita niin, että arvostelun ymmärtää ilman, että tietää aiheesta mitään etukäteen.

Lumoojan kritiikit ovat lyhyitä. Pyri tiiviyteen. Karsi pitkät ja koukeroiset virkkeet ja vältä eksymistä sivupoluille. Lue Lumoojan yleiset kirjoitusohjeet ja noudata niitä lainauksissa ja muotoiluissa. Vältä esimerkiksi suluissa olevia lisäyksiä ja kirjoita lyhenteet auki.

Mieti tekstisi rakennetta. Missä järjestyksessä asiat kannattaa kertoa? Säilyykö punainen lanka, vai pompitaanko tekstissäsi aiheesta toiseen? Onko aloitus kiinnostava ja loppu kiteyttävä tai uusia ajatuksia herättävä?

Kritiikin rakenne on helposti kaavamainen. Tekstin ei kuitenkaan aina tarvitse alkaa teoksen ja kirjailijan nimellä ja päättyä yhteenvetoon. Myös muita rakenteita saa mielellään kokeilla.

Kielen on hyvä olla selkeää ja ymmärrettävää. Vältä vaikeita kirjallisuustieteellisiä käsitteitä, joita tavallinen lukija ei ymmärrä. Jos kirjoitat kritiikin runoteoksesta, se ei tarkoita, että kritiikin pitää olla kirjoitettu runollisesti.

Mikään teksti ei ole valmis ensimmäisellä kerralla. Kirjoita kirja-arvostelua rauhassa, anna sen levätä välillä ja palaa sen pariin uudestaan. Ajatukset ja tulkinnat usein kiteytyvät vähitellen. Mitä huolellisemmin maltat tehdä tekstiä, sitä helpommalla pääset editointivaiheessa.

Huomaa myös!

Jos teet kritiikkiä kokoelmasta tai antologiasta, jossa on paljon tekstejä, sinun ei tarvitse mainita niistä jokaista. Mieti, mikä eri tekstejä yhdistää tai erottaa. Minkälainen teos on kokoelmana? Voit poimia yksittäisiä tekstejä esimerkeiksi ja analysoida niitä enemmän. Jos yrität sanoa jokaisesta tekstistä jotain, kritiikistä tulee hyvin hajanainen.

Jos teet kritiikkiä tietokirjasta, älä kuvaile pelkästään kirjan sisältöä. Myös tietokirjoissa käytetään erilaisia kirjallisia keinoja. Tietokirjakritiikissä voi pohtia esimerkiksi, miten teoksessa argumentoidaan väitteitä, miten käytetään lähteitä, millaiselle yleisölle teksti on suunnattu ja mitä uutta se tuo. Samaan tapaan kuin kaunokirjallisuuskritiikeissä, tietokirjakritiikeissä voi pohtia teoksen kieltä, rakennetta ja sitä, mitä teos yrittää sanoa maailmasta.

Kaikki Lumoojan kritiikit toimitetaan, joten valmistaudu ottamaan palautetta vastaan ja muokkaamaan kritiikkiäsi ensimmäisen version palauttamisen jälkeen.

Jos epäröit jotain tai tarvitset apua, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen kirjoittamisen aikana.

Kirjoittamisen iloa!

Lähteet ja lisää ohjeita:

Suomen arvostelijoiden liiton kehittämät kriitikon eettiset ohjeet: https://www.kritiikkinakyy.fi/2021/02/kritiikin-eettiset-ohjeet/

Kiiltomadon kriitikon ohjeet: https://kiiltomato.net/kriitikon-ohjeet/

Nuoren Voiman ohjeet kriitikoille: https://nuorivoima.fi/lue/blogi/ohjeita-kriitikolle

Kategoriat