Festivaaliraportti: Ilmiö 2019 avautui monitaiteellisesti asteittain