Haastattelu: Kirjoittamisessa tärkeää on leikki ja avoin mieli