Paikkoja auki uudistuvan Lumoojan toimituskunnassa!

Haluaisitko mukaan toimituskuntaamme?

Toimitus vastaa erilaisista tehtävistä lehden julkaisuprosessin eri vaiheissa.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Lumoojan numeroita työstetään kausittain, verkkotoimituksessa tehtäviä on läpi vuoden.

Jaettaviin tehtäviin kuuluu muun muassa sisällön suunnittelua ja kirjoittamista, yhteydenpitoa lehden avustajiin, kaunotekstien ja lehtijuttujen toimitustyötä, oikolukua, markkinointia ja tapahtumatuottamista.

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa osaamisestasi, kiinnostuksenkohteistasi ja työkokemuksestasi.
Voit liittää mukaan CV:n ja / tai työnäytteitä.

Jatkossa Lumooja pyrkii tuottamaan sisältöä muillakin kielillä, joten mainitse myös mahdollinen kirjoittamis- ja editointitaito esimerkiksi ruotsin ja englannin kielillä.

Toimita hakemus osoitteeseen elina.laine@lumooja.fi 15.2.2019 mennessä.

More Like This


Kategoriat


Tiedotteet

Add a Comment

Your email address will not be published.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategoriat